Yangın Tesisatı

Yangın Tesisatı

Yangınla mücadele tesisatlarında öncelikle binanın tehlike sınıfını belirlemek gerekmektedir.2002 yılında kanunlaşan binalarda yangından korunma ile ilgili yönetmeliğe göre binalar 3 ana sınıfta toplanmıştır.

Düşük tehlike sınıfı binalar :  Hastaneler, okullar, Konutlar vb.
Orta tehlike sınıfı binalar : Fırınlar, tekstil, üretim yapılan yerler vb.
Yüksek tehlike sınıfı binalar : Plastik üretim tesisleri, boyahaneler vb. 


Öncelikle tehlike sınıfı belirlenen binanın yönetmeliklere göre projelendirmesi yapılarak uygulamaya geçilir.
Yapmış olduğumuz uygulamalar;

> TSE ve NFPA standartlarında her tehlike sınıfı için yangın tesisatı projelendirilmesi ve uygulanması
> Dizel, Elektrikli ve Jokey pompa ve pompa gruplarının seçimi
> Pompa Dairesi Kurulumları
> Sprinkler ve Yangın Dolabı Montajları
> Hidrant Sistemi Kurulumları
> Yangın Algılama ve Haberci Sistemlerin Kurulumu